Powrót

Ostrzeżenie o niebezpieczeństwie podczas zjawisk pogodowych. 2020-09-29

Administracja Cmentarzy Komunalnych w Przemyślu zwraca się z uprzejmą prośbą do osób przebywających na terenie cmentarza o zachowanie szczególnej ostrożności i opuszczenie cmentarza w czasie wystąpienia niebezpiecznych zjawisk pogodowych. Gwałtowne burze i nawałnice mogą spowodować złomy i wywroty drzew zagrażające zdrowiu i życiu.